Open positionSähkö- ja automaatiovalvoja/ Electrical and Automation Supervisor

Apply for the position
Location: Helsinki, Finland
(published: 18.11.2022)

Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Haemme parhaillaan sähkö- ja automaatiovalvojaa Helsinkiin.

Meillä Enersensessä pääset työskentelemään monipuolisten ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa rennossa ja kannustavassa työympäristössä. Tarjoamme sinulle haasteita ja vastuuta, sillä uskomme, että juuri se tekee työnteosta mukavaa ja kehittävää.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Smart Industry -liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen, vastaamme asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuotamme resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Työtehtävät ja vastuualueet: 

 • Tulkita kytkentäkaavioita ja muokata tai lisätä niihin johdotuspiirejä sähköinstrumentointi- ja ohjaustoimintoja varten
 • Tehdä tarvittavat muutokset suunnitelmiin
 • Koordinoida rutiinihuoltoa ja aikatauluttaa ennaltaehkäiseviä huoltotoimeksiantoja
 • Tilata ja varastoida varaosia sähkölaitteiden asianmukaiseen huoltoon 
 • Tarkastaa valmiit ja keskeneräiset työt varmistaakseen, että ohjeita ja määräyksiä noudatetaan 
 • Valvoa sähkölaitteiden ja -järjestelmien korjausta
 • Koordinoida sähkö- ja järjestelmäautomaatioon liittyviä korjaustöitä laitoksen henkilöstön kanssa
 • Valvoa laitoksen laitteiden korjaamiseen ja vaihtamiseen osallistuvia työntekijöitä
 • Osallistua koulutusohjelmiin tarpeen mukaan; suosittelee parannuksia sähkö- ja automaatiohuoltomenettelyihin
 • Valvoa laitoksen laitteiden korjaamiseen ja vaihtamiseen osallistuvia työntekijöitä
 • Kouluttaa työntekijöitä voimalaitosten sähkötöihin ja turvallisuuskäytäntöihin ja menettelyihin
 • Ylläpitää raportteja
 • Valvoa ja kouluttaa työntekijöitä työssään
 • Määrittää työt työtekijöille ja tarkistaa valmiit tehtävät varmistuakseen siitä, että työ suoritetaan määritysten ja ohjeiden mukaisesti
 • Suorittaa kaikki työt paikallisten turvallisuusmääräysten, yrityksen käytäntöjen ja OSHA-standardien mukaisesti

Vaatimukset: 

 • Sähkö-/automaatioinsinöörin koulutus 
 • Perusteelliset tiedot kaikkien sähkölaitteiden rakenteesta ja toiminnoista
 • Vähintään 5 vuoden kokemus vastaavista tehtävistä
 • Kokemusta voimalaitoksen järjestelmäautomaatioprojekteista ja kaukolämpöverkkoprojekteista
 • Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmien tuntemus
 • Kokemusta öljy- ja/tai kaasupolttimista
 • Siemens T3000:n, Valmet DNA:n tai Siemens S7:n tuntemus voimalaitosympäristöissä 
 • Sähkö-, automaatio- instrumenttihuolto- ja korjaustöiden Perusteellinen tuntemus  
 • Hyvä työhön sovellettavien sääntöjen, turvallisuuskäytäntöjen ja -menettelyjen tuntemus
 • SFS 6002 ja voimassa oleva työturvallisuuskortti
 • Työkalujen ja laitteiden perusteellinen tuntemus ja niiden ammattitaitoinen käyttö työn edellyttämällä tavalla
 • Kyky lukea ja tulkita malleja ja piirustuksia
 • Kyky ohjata työntekijöitä sekä saada aikaan yhteistyötä ja hyviä työtuloksia
 • Hyvä sähkövoimalaitoslaitteiden tuntemus
 • Sujuva suomen kielen taito, englannin kielen taito katsotaan eduksi 

Otatko haasteen vastaan? Hae meille työhön, jossa pääset kehittymään työskentelemällä mukavien ja haastavien työtehtävien parissa osana tsemppaavaa työyhteisöä! 

Lähetäthän hakemuksesi pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi. 
————————-
Join Enersense's brave professionals! We are now looking for an Electrical and Automation Supervisor to work in Helsinki.

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The position is located in the Smart Industry business division, where we help our customers improve the reliability of their production facilities and improve the efficiency of maintenance. We develop digital solutions to improve productivity. We are responsible for the overall maintenance and reliability of our customers' production facilities, and provide resource and contracting services and subcontracting chain management services for the needs of domestic and international industrial projects.

Main tasks and responsibilities: 

 • Interprets wiring diagrams to modify or add numerous wiring circuits for electrical instrumentation and control functions.
 • Makes necessary changes to blueprints to reflect additions, modifications, deletion or revisions.
 • Coordinates routine maintenance and schedules preventative maintenance assignments.
 • Orders and stocks parts and materials necessary for the proper maintenance of electrical equipment.
 • Inspects worker's completed work and work in progress to ensure compliance with instructions and applicable company and official regulations.
 • Supervises the repair of electrical machinery and systems 
 • Coordinates electrical and system automation related repair work with plant personnel to maintain the uninterrupted service wherever possible.
 • Participates in training programs as required; recommends improvements in electrical and automation maintenance procedures.
 • Supervises workers engaged in the repair and replacement of plant equipments.
 • Trains employees in power plant electrical work and safety practices and procedures.
 • Maintains reports
 • Supervises and trains electrical personnel in their work
 • Assigns work to workers and reviews completed work to ensure that work is completed in accordance with specifications and instructions.
 • Performs all work in accordance with the local safety regulations, company policy and OSHA standards.

Requirements: 

 • Education as Electrical/Automation Engineer or equivalent
 • Thorough knowledge of the layout, construction, functions and operation of all electrical equipment 
 • Minimum of 5 years experience of similar role
 • Experience of system automation projects and district heating network projects in a Power PlantKnowledge of District heating and cooling systems
 • Experience of oil- and/or gas-burners
 • Knowledge of Siemens T3000, Valmet DNA or Siemens S7 in power plant environments
 • Thorough knowledge of the practical and efficient methods of electrical, automation and instrument maintenance and repair work.
 • Good knowledge of the rules, safety practices and procedures applicable to the work.
 • SFS 6002 certification and valid green card.
 • Thorough knowledge of the tools and equipment and their skilled use as required in the work.
 • Ability to read, interpret, and work from designs and specifications.
 • Ability to lead and direct other employees and obtain cooperation and satisfactory work results.
 • Good knowledge of electrical power plant equipment.
 • Finnish language skills required, English skills are beneficial 

Will you accept the challenge? Come and create the best customer experiences with us! 

The positions will be filled as soon as suitable applicants are found.

For more information, please contact: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.

#enersenserecruitment

Share post