Open positionProjekti-insinööri/ Project Engineer

Apply for the position
Location: Harjavalta, Finland
(published: 30.12.2021)

Etsimme parhaillaan asiakkaallemme Projekti-insinööriä Harjavaltaan. Töiden aloitus on mahdollisimman pian.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Tehdä yhteistyötä asiakkaiden, alihankkijoiden ja palveluasiantuntijoiden kanssa
 • Toimia vahvana tukena ja apuna Projektipäälliköille
 • Tehdä yhteistyötä tehtaan ylläpidon ulkoistustutkimuksen kanssa hallinta, ylläpito ja kehitystietomallien arkiston kehittämiseksi
 • Tarjota tukea projektin eri osapuolille
 • Osallistua asiakaskokouksiin
 • Alueorganisaation tuki ja koulutus
 • Yhteistyö alihankintaresurssien kanssa
 • Ylläpidon perustietojen lopullinen dokumentointi ja arkistointi projektikohtaisesti 

Odotamme sinulta: 

 • Tehtävään soveltuvaa Mekaanisen Insinöörin tutkintoa
 • Kokemusta projekti dokumentoinnista
 • Kokemusta toiminnasta tehdasalueella ja prosessiteollisuudesta
 • Kykyä toimia itsenäisesti 
 • Oma-aloitteellisuus ja ennakoivaa työotetta 
 • Hyviä IT- ja Microsoft Excel -taitoja
 • Kykyä oppia uusia järjestelmiä ensisijaisen tuen antamiseksi asiakkaalle
 • Hyviä neuvottelu- ja esitystaitoja sekä kykyä puhua suuren yleisön edessä

Vaadittava kielitaito:

 • Erinomainen suomen kielen osaamine
 • Välttävä englannin kielen osaaminen

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 200 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.
———————————-
We are currently looking for a Project Engineer for our client in Harjavalta, Finland. Start of the project is as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

 • Collaborate with customers, subcontractors and service experts
 • Provide strong support and assistance to Project Managers
 • Collaborate with factory maintenance outsourcing research to develop the archive for management, maintenance and development data models
 • Provide support to different parties in the project
 • Participate in customer meetings
 • Support and training of the regional organisation
 • Collaborate with subcontractors
 • Final documentation and archiving of basic maintenance data by project

Requirements:

 • Mechanical Engineer degree 
 • Experience in project documentation
 • Experience in working at factory areas and in process industry
 • Ability to work independently
 • Initiative and proactive approach to work
 • Good IT and Microsoft Excel skills
 • Ability to learn new systems to provide primary support to the customer
 • Good negotiating and presentation skills and the ability to speak in front of a large audience

Languages:

 • Finnish language skills 
 • English skills considered as an advantage

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group’s turnover in 2020 was around EUR 144 million. The pro forma turnover of the Enersense-Empower Group, which was consolidated in 2020, was around EUR 241 million in 2020. The company has around 2,400 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense’s share is listed on Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website for investors can be found at www.enersense.com/investors.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today. 

#clientsproject

Share post