Open positionMekaaninen valvoja/ Mechanical Supervisor

Apply for the position
Location: Harjavalta, Finland
(published: 30.12.2021)

Etsimme parhaillaan asiakkaallemme Mekaanista valvojaa Harjavaltaan. Töiden aloitus on mahdollisimman pian.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Hallitsee ja varmistaa turvallisuuden noudattamisen omalla vastuualueellaan
 • Valvoo sekä seuraa urakoitsijan työskentelyä sopimuksen mukaisesti
 • Varmistaa sopimuksenmukaisen implementoinnin
 • Tarkistaa toimittajan toimintatapojen, määräysten, sääntöjen täydellisen implementoinnin
 • Antaa tarvittaessa teknisiä neuvoja
 • Tarkistaa, että siisteysvaatimuksia noudatetaan
 • Johtaa tiimiä sekä kolmannen osapuolen alihankkijoita rakennustyömaalla sekä varmistaa, että he suoriutuvat työstään vaadittuja turvallisuuskäytäntöjä noudattaen
 • Allokoida työtä ja sen päättämistä valvontajärjestelmien mukaisesti
 • Tarjota kustannusarvioita, suunnitelmia, turvallisuus- sekä rakennusteknisiä neuvoja ehdotettuihin kunnossapito- sekä isoihin kehitystöihin
 • Kaikkien lakisääteisten standardien sekä määräysten noudattaminen
 • Olla vastuussa, että kaikkien henkilökunnan sekä alihankkijoiden vastaus- ja vahvistusaikoihin päästään sekä siitä, että kaikki vaadittavat korjaukset toteutetaan ahkerasti sekä ilman viivästyksiä
 • Olla aina tasalla sekä olla uusista kehittyneistä työskentelytavoista, joilla voi parantaa laatua sekä alentaa kustannuksia
 • Tuottaa raportteja tarkasti ja ytimekkäästi  
 • Ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin sekä toimeenpanna toimenpiteet minimoidakseen vikojen uudelleen tapahtumisen
 • Vastuu olennaisten varaosien hankinnasta  
 • Ylläpitää tehokasta työturvallisuusjärjestelmää mukaan lukien riskiarvioiden täydentäminen
 • Toteuttaa tarkastuksia sekä varmistaa turvallisuussääntöjen noudattaminen
 • Työntekijöiden valvonta, koordinointi sekä koulutus
 • Työntekijän suorituksen arviointi
 • Dokumentointi ja raportointi
 • Laitteiston ja varusteiden vikojen määrittäminen
 • Työn laadun sekä määräysten noudattamisen valvominen
 • Parannusten, muutosten tai uusien työskentelytapojen implementointi
 • Valvoa tarvikkeiden ja laitteiden tarkastusta sekä huoltoa
 • Muita mahdollisia tehtäviä

Odotamme sinulta: 

 • Kokemusta vastaavista tehtävistä
 • Kokemusta valvojana toimimisesta mekaanisella alalla
 • Insinöörin tutkinto vastaavalta alalta
 • Hyviä kommunikaatio- sekä ihmissuhdetaitoja
 • Joustavaa ja positiivista asennetta
 • Joustavaan työaikaan sopeutuminen
 • Olla avoin uusille ideoille, tunnistaa tarve muutokselle sekä halua uusiutua
 • Laitteen ja laitteiston tunteminen
 • Kyky valvoa työntekijöitä
 • Kyky havaita vikoja laitteistojen toiminnassa sekä suorittaa korjauksia
 • Kyky tulkita sekä työskennellä kaavojen, piirustusten sekä luonnostelmien pohjalta
 • HSE lainsäädännön ymmärrystä
 • Rohkeutta ottaa kantaa ja kehittää asioita
 • Kiinnostusta kokonaisvalaisesta työmaan etenemisestä 
 • Vastuunottokykyä 
 • Organisointikykyä sekä hyvää paineen sietökykyä

Vaadittava kielitaito:

 • Erinomainen suomen kielen osaamine
 • Välttävä englannin kielen osaaminen

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 200 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.
———————————-
We are currently looking for a Mechanical Supervisor for our client in Harjavalta, Finland. Start of the project is as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

 • Manage and ensure compliance with safety in his/her area of responsibility
 • Supervise and monitor the contractor's work in accordance with the contract
 • Ensures contracted implementation
 • Review the supplier's policies, regulations and full implementation of rules
 • Provide technical advice if necessary
 • Verify compliance with clean-up requirements
 • Lead the team as well as third-party subcontractors at the construction site and ensure that they perform their work in accordance with the required safety practices
 • Allocate work in accordance with control systems
 • Provide cost estimates, plans, safety and civil engineering advice for proposed maintenance and major developments
 • Compliance with all legal standards and regulations
 • Be responsible for achieving response and confirmation times for all staff and subcontractors and for carrying out all required repairs diligently and without delays
 • Be up to date and aware of new advanced ways of working that can improve quality and reduce costs
 • Produce reports accurately and succinctly
 • Take corrective measures to minimise the re-occurrance of defects
 • Responsibility for the essential spare parts
 • Maintain an effective occupational safety system, including complementing risk assessments
 • Carry out inspections and ensure compliance with safety rules
 • Employee supervision, coordination and training
 • Employee performance estimations
 • Documentation and reporting
 • Determination of hardware and equipment failures
 • Monitoring the quality and compliance of work
 • Implement improvements, changes or new ways of working
 • Supervise the inspection and maintenance of supplies and equipment
 • Other possible tasks

Requirements:

 • Previous experience in similar tasks
 • Experience of being a supervisor in the mechanical field
 • Relevant Engineering degree
 • Good communication and interpersonal skills
 • Flexible and positive attitude
 • Ability to adapt to flexible working hours
 • Be open to new ideas, identify the need for change and want to renew yourself
 • Good Knowledge of devices and hardware
 • Ability to detect defects in the operation of equipment and to perform repairs
 • Ability to interpret and work on drawings and sketches
 • Ability to supervise employees
 • Good understanding of HSE legislation
 • Interest in the overall progress of work on site
 • Ability to take responsibility 
 • Organizational skills and good pressure handling skills

Languages:

 • Finnish language skills 
 • English skills considered as an advantage

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group’s turnover in 2020 was around EUR 144 million. The pro forma turnover of the Enersense-Empower Group, which was consolidated in 2020, was around EUR 241 million in 2020. The company has around 2,400 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense’s share is listed on Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website for investors can be found at www.enersense.com/investors.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today. 

#clientsproject

Share post