Open positionMekaaninen valvoja

Apply for the position
Location: Harjavalta, Finland
(published: 17.01.2023)

Etsimme kiireisesti asiakkaallemme mekaanista valvojaa Harjavaltaan. Töiden aloitus on mahdollisimman pian ja projektin kesto voi vaihdella lyhyestä projektista pitkäaikaisempaan tilanteesi mukaan.  

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Hallitsee ja varmistaa turvallisuuden noudattamisen omalla vastuualueellaan
 • Valvoo sekä seuraa urakoitsijan työskentelyä sopimuksen mukaisesti
 • Varmistaa sopimuksenmukaisen implementoinnin
 • Tarkistaa toimittajan toimintatapojen, määräysten, sääntöjen täydellisen implementoinnin
 • Antaa tarvittaessa teknisiä neuvoja
 • Tarkistaa, että siisteysvaatimuksia noudatetaan
 • Johtaa tiimiä sekä kolmannen osapuolen alihankkijoita rakennustyömaalla sekä varmistaa, että he suoriutuvat työstään vaadittuja turvallisuuskäytäntöjä noudattaen
 • Allokoida työtä ja sen päättämistä valvontajärjestelmien mukaisesti
 • Tarjota kustannusarvioita, suunnitelmia, turvallisuus- sekä rakennusteknisiä neuvoja ehdotettuihin kunnossapito- sekä isoihin kehitystöihin
 • Kaikkien lakisääteisten standardien sekä määräysten noudattaminen
 • Olla vastuussa, että kaikkien henkilökunnan sekä alihankkijoiden vastaus- ja vahvistusaikoihin päästään sekä siitä, että kaikki vaadittavat korjaukset toteutetaan ahkerasti sekä ilman viivästyksiä
 • Olla aina tasalla sekä olla uusista kehittyneistä työskentelytavoista, joilla voi parantaa laatua sekä alentaa kustannuksia
 • Tuottaa raportteja tarkasti ja ytimekkäästi  
 • Ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin sekä toimeenpanna toimenpiteet minimoidakseen vikojen uudelleen tapahtumisen
 • Vastuu olennaisten varaosien hankinnasta  
 • Ylläpitää tehokasta työturvallisuusjärjestelmää mukaan lukien riskiarvioiden täydentäminen
 • Toteuttaa tarkastuksia sekä varmistaa turvallisuussääntöjen noudattaminen
 • Työntekijöiden valvonta, koordinointi sekä koulutus
 • Työntekijän suorituksen arviointi
 • Dokumentointi ja raportointi
 • Laitteiston ja varusteiden vikojen määrittäminen
 • Työn laadun sekä määräysten noudattamisen valvominen
 • Parannusten, muutosten tai uusien työskentelytapojen implementointi
 • Valvoa tarvikkeiden ja laitteiden tarkastusta sekä huoltoa
 • Muita mahdollisia tehtäviä

Vaatimukset: 

 • Kokemusta vastaavista tehtävistä
 • Kokemusta valvojana toimimisesta mekaanisella alalla
 • Insinöörin tutkinto vastaavalta alalta
 • Hyviä kommunikaatio- sekä ihmissuhdetaitoja
 • Joustavaa ja positiivista asennetta
 • Joustavaan työaikaan sopeutuminen
 • Olla avoin uusille ideoille, tunnistaa tarve muutokselle sekä halua uusiutua
 • Laitteen ja laitteiston tunteminen
 • Kyky valvoa työntekijöitä
 • Kyky havaita vikoja laitteistojen toiminnassa sekä suorittaa korjauksia
 • Kyky tulkita sekä työskennellä kaavojen, piirustusten sekä luonnostelmien pohjalta
 • HSE lainsäädännön ymmärrystä
 • Rohkeutta ottaa kantaa ja kehittää asioita
 • Kiinnostusta kokonaisvalaisesta työmaan etenemisestä 
 • Vastuunottokykyä 
 • Organisointikykyä sekä hyvää paineen sietökykyä

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa mahdollisimman pian, koska paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi.

#clientsproject

Share post