Open positionLogistics and Installation Supervisor/ Logistiikka- ja asennusvalvoja

Apply for the position
Location: Odda, Norway
(published: 10.01.2023)

Join Enersense's brave professionals! We are now looking for a Logistics and Installation Supervisor for our upcoming project in Odda, Norway. 

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The position is located in the Smart Industry business division, where we help our customers improve the reliability of their production facilities and improve the efficiency of maintenance. We develop digital solutions to improve productivity. We are responsible for the overall maintenance and reliability of our customers' production facilities and provide resource and contracting services and subcontracting chain management services for the needs of domestic and international industrial projects.

Main tasks and responsibilities: 

 • Responsible for the logistics of an industrial project in cooperation with the customer's representative
 • Participate in the planning and scheduling of the largest and most demanding transports, transfers and lifts
 • Receive and report material and equipment deliveries
 • Schedules transports, deliveries and lifting work in cooperation with the installation manager
 • Installation supervision of equipment and components

Requirements: 

 • Suitable educational background
 • At least 3 years of work experience in logistics and installation supervision tasks in industrial projects
 • Good communication skills
 • Experience in supervisor tasks
 • Driving licence and readiness to travel

For more information, please contact: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.
——–
Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Etsimme parhaillaan Logistiikka- ja asennusvalvojaa projektiimme Oddassa, Norjassa.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Smart Industry -liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen, vastaamme asiakkaidemme tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuotamme resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Tehtävät ja vastuualueet: 

 • Vastata Norjassa toteutettavan teollisuusprojektin logistiikasta työmaa-alueella yhteistyössä asiakkaan edustajan kanssa
 • Osallistua suurimpien ja vaativimpien kuljetusten, siirtojen ja nostojen suunnitteluun ja aikataulutukseen
 • Vastaanottaa ja raportoida materiaali- ja laitetoimituksia 
 • Aikatauluttaa kuljetuksia, toimituksia ja nostotöitä yhteistyössä asennuspäällikön kanssa
 • Laitteiden ja komponenttien asennusvalvonta

Vaatimukset: 

 • Tehtävään soveltuva koulutus
 • Vähintään 3 vuotta työkokemusta logistiikka- ja asennusvalvonta tehtävistä teollisuuden projekteissa
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Kokemusta esihenkilötehtävistä
 • Ajokortti ja matkustusvalmius

Otatko haasteen vastaan? Tule luomaan kanssamme parhaita asiakaskokemuksia! 

Lisätietoja tehtävästä antaa Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Lähetäthän hakemuksesi pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi. 

#enersenserecruitment

Share post