Open positionHSE Supervisor/ HSE Valvoja

Apply for the position
Location: Rauma, Finland
(published: 17.01.2023)

Join Enersense's brave professionals! We are now looking for a HSE Supervisor for our project Rauma, Finland. 

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The position is located in the Smart Industry business division, where we help our customers improve the reliability of their production facilities and improve the efficiency of maintenance. We develop digital solutions to improve productivity. We are responsible for the overall maintenance and reliability of our customers' production facilities and provide resource and contracting services and subcontracting chain management services for the needs of domestic and international industrial projects.

Main tasks and responsibilities: 

 • Monitor and develop occupational safety and environmentally friendly practices
 • Responsible for site safety and safety culture
 • Creation of an HSE plan and risk analyses
 • Maintain and develop systems that meet the requirements of the certificates in terms of occupational safety and risk management
 • Promote awareness of HSE policies and procedures in project deliveries
 • Organise onboarding and training for employees if necessary
 • Ensure that all personnel work in accordance with appropriate safety and environmental rules and regulations
 • Monitor projects for safety and environmental violations and hazards and report violations to the project manager for corrective action

Requirements: 

 • Suitable educational background and experience
 • At least 1 year of work experience on site in supervisory positions in industrial projects 
 • Proven competence in risk management and cause analysis (ability to conduct dynamic risk assessment)
 • Experience in local HSE legislation
 • Good communication skills
 • Good IT skills
 • Ability to demonstrate consistent application of HSE practices
 • Driver's license and readiness to travel (for example to our project in Norway)

For more information, please contact: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.
——–
Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Etsimme parhaillaan HSE Valvojaa työskentelemään projektissamme Raumalla.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Smart Industry -liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen, vastaamme asiakkaidemme tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuotamme resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Tehtävät ja vastuualueet: 

 • Valvoa ja kehittää työturvallisuutta sekä ympäristöystävällisiä toimintatapoja
 • Vastata työmaan turvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurista
 • HSE-suunnitelman sekä riskianalyysien luominen
 • Ylläpitää ja kehittää sertifikaattien vaatimukset täyttäviä järjestelmiä työturvallisuuden ja riskienhallinnan osalta
 • Edistää tietoisuutta projektitoimitusten HSE-käytännöistä ja -menettelyistä
 • Järjestää tarvittaessa perehdytyksiä ja koulutuksia työntekijöille 
 • Varmistaa, että koko henkilöstö työskentelee asianmukaisten turvallisuus- ja ympäristösääntöjen ja -määräysten mukaisesti
 • Valvoa projekteja turvallisuus- ja ympäristörikkomusten ja -vaarojen varalta ja ilmoittaa rikkomuksista projektipäällikölle korjaavia toimenpiteitä varten

Vaatimukset:

 • Tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta
 • Vähintään 1 vuosi työkokemusta valvontatehtävistä työmaalla teollisuuden projekteissa
 • Todistettu pätevyys riskienhallinnassa ja syiden analysoinnissa (kyky suorittaa dynaamista riskinarviointia)
 • Kokemusta paikallisesta HSE lainsäädännöstä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Hyviä IT taitoja
 • Kykyä osoittaa HSE käytäntöjen johdonmukaista soveltamista
 • Ajokortti ja matkustusvalmius (esimerkiksi projektiimme Norjassa)

Otatko haasteen vastaan? Tule luomaan kanssamme parhaita asiakaskokemuksia! 

Lisätietoja tehtävästä antaa Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Lähetäthän hakemuksesi pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi. 

#enersenserecruitment

Share post