Open positionAssistentti/ Assistant

Apply for the position
Location: Olkiluoto, Finland
(published: 16.11.2021)

Haluatko työskennellä monipuolisten toimistotehtävien parissa, meillä saattaa olla sinulle töitä! Etsimme parhaillaan asiakkaallemme kahta Assistenttia työskentelemään vierailupalveluiden- tai kopiointi- ja tulostuspalveluiden tehtävissä. 

Työtehtävät ja vastuualueet: 

 • Tehtävänä on konsernin koti- ja ulkomaisten vierailujen organisointi yhteistyössä sisäisten sekä ulkoisten yhteistyötahojen kanssa 
 • Tuottaa asiakkaille tarvittavat kopioinnit, tulostukset ja skannaukset jälkikäsittelyineen olemassa olevien ohjeistusten mukaisesti
 • Tulostinten laiteneuvontaa sekä pieni määrä arkistointia
 • Osallistua myös yleisten assistenttipalveluiden tehtävien tuottamiseen

Vaatimukset:

 • Tradenomi, merkonomi tai muu vastaava ammatillinen koulutus
 • Kykyä hallinnoida joustavasti useita aineistokokonaisuuksia samanaikaisesti ja tuottamaan niistä laadukkaan kokonaisuuden
 • Aikaisempaa kokemusta asiakaspalvelusta
 • Hyvää organisointikykyä 
 • Positiivista asiakaspalveluasennetta sekä huolellisuutta 
 • Kykyä työskennellä joustavasti erilaisissa työskentely-ympäristöissä
 • Kykyä löytää ratkaisuja haastavammissakin asiakastilanteissa sekä toteuttamaan useita työkokonaisuuksia samanaikaisesti 
 • Hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä halua toiminnon työskentelytapojen kehittämiseen 

Kielivaatimukset: 

 • Hyvä suomen ja englannin kielen osaaminen

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 200 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.

—————————————————————
Would you like to work on a variety of office tasks, we may have a job for you! We are currently looking for two Assistants for our client to work in visiting services or copying and printing services department.

Main tasks and responsibilities:

 • To organize the Group's domestic and foreign visits in co-operation with internal and external co-operation parties
 • Provide customers with the necessary copies, prints, and scans with post-processing according to existing guidelines
 • To provide advice with printer hardware
 • Archiving tasks
 • Participate in the production of general assistant services assignments

Requirements:

 • Suitable education background (e.g. Bachelor of Business administration or similar)
 • Ability to manage multiple data packages and at the same time and to produce a high-quality packages of them
 • Previous experience in customer service
 • Good organizational skills
 • Positive customer service attitude
 • Ability to work flexibly in different working environments
 • The ability to find solutions even in more challenging customer situations and to implement multiple work packages at the same time
 • Good teamwork skills and a desire to develop the way of working

Languages:

 • Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group’s turnover in 2020 was around EUR 144 million. The pro forma turnover of the Enersense-Empower Group, which was consolidated in 2020, was around EUR 241 million in 2020. The company has around 2,200 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense’s share is listed on Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website for investors can be found at www.enersense.com/investors.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today. 

#clientsproject

Share post