Verification and Validation Manager/ Arviointipäällikkö

Hae paikkaa
Alue: Helsinki, Finland
(julkaistu: 25.02.2021)

We are currently looking for a Verification and Validation Manager for our client in Helsinki, Finland. Start of the project is as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

 • Develop, analyze, review and contribute to Verification, Validation and qualification documentation and processes (including safety assessment) in I&C area
 • Organization of review meetings, elaboration of Verification and Validation specifications and Verification and Validation reports
 • Organization of elaboration of Qualification specifications and Qualification reports
 • Integration and implementation of Verification, Validation and qualification process
 • Assessment of Verification and Validation, Qualification and Safety assessment processes, procedures, specifications and reports

Requirements:

 • An applicable B.Sc. or M.Sc. degree in a technical area
 • Several years of work experience in automation design, hardware/software development, manufacturing or system integration. Sufficient experience from nuclear industry and demanding construction projects
 • Experience in qualification of I&C, including requirements and solutions. Experience in justification of STUK’s requirements compliancy

Areas of Expertise:

 • Functional safety of automation (safety engineering, IEC 61513). YVL-Guides
 • Conformity assessment (ISO 17000)
 • Design, Safety assessment, Qualification and V&V processes (YVL-guides, IAEA-SSG-39, IEC 60880, IEC 62138, IEC 60980, IEC 60709, IEC 61500 series, IEC 62566, IEC 60987)
 • Cyber security of automation
 • Finnish YVL Safety Guides
 • IAEA publications like SSG-39, SSR-2/1, SSR-2/2, GS-R-4, GS-R-3, GS-R3, NSS 17

Language skills:

 • English language skills
 • Russian language skills is an asset

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

——————————————–

Haemme parhaillaan asiakkaallemme arviointipäällikköä Helsinkiin. Projektin arvioitu aloitus on mahdollisimman pian.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Kehittää, analysoida, tarkastella ja osallistua V&V (Verification and Validation) pätevyysdokumentaatioon ja prosesseihin (mukaan lukien turvallisuusarviointi) automaation alalla
 • Tarkastuskokousten järjestäminen, V&V -eritelmien ja V&V -raporttien laatiminen
 • Pätevöintieritelmien ja pätevyysraporttien laatiminen
 • V&V- ja pätevöintiprosessin integrointi ja toteutus
 • Arviointi V&V pätevöinnin- ja turvallisuusarviointiprosessien menettelyistä, spesifikaatioista ja raporteista

Vaatimukset:

 • Tehtävään soveltuva Insinöörin tai diplomi-insinööri tutkintoa
 • Usean vuoden työkokemusta automaation suunnittelussa, laitteisto-/ ohjelmistokehityksessä, valmistuksessa tai järjestelmän integroinnissa
 • Riittävä kokemus ydinteollisuudesta ja vaativista rakennusprojekteista
 • Kokemus automaatiosta, mukaan lukien vaatimuksista ja ratkaisuista STUK:in vaatimuksia noudattaen

Osaamisalueet:

 • Automaation toiminnallinen turvallisuus (IEC 61513). YVL-ohjeet
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointi (ISO 17000)
 • Suunnittelu, turvallisuusarviointi, pätevöinti, todentaminen ja validointi (YVL-ohjeet, IAEA-SSG-39, IEC 60880, IEC 62138, IEC 60980, IEC 60709, IEC 61500 -sarja, IEC 62566, IEC 60987)
 • Automaation kyberturvallisuus
 • YVL-turvallisuusohjeet
 • IAEA:n julkaisut, kuten SSG-39, SSR-2/1, SSR-2/2, GS-R-4, GS-R-3, GS-R3, NSS 17

Kielivaatimukset:

 • Englannin kielen taito
 • Venäjän kielen taito katsotaan eduksi

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.