Site Manager/ Työmaapäällikkö

Hae paikkaa
Alue: Kilpilahti, Finland
(julkaistu: 12.11.2020)

We are currently looking for a Site Manager for our client in Kilpilahti, Finland. Start of the project is in the end December 2020 and the estimated duration is 6-8 months.

Main tasks and responsibilities:

 • Support the project manager in achieving project goals and issues related to construction
 • Support the implementation of the project construction phase and related schedule, safety, budget, and quality issues
 • Reporting and resourcing tasks
 • Ensuring regulations and quality requirements
 • Ensuring on-site communication
 • Ensuring operation in accordance with occupational safety requirements

Requirements:

 • Suitable technical education background (eg. technician or engineer)
 • Experience in process plant construction, design or maintenance tasks
 • Active attitude towards work
 • Good management skills
 • Previous experience in similar tasks
 • Good cooperation and communication skills
 • Ability to work under pressure
 • Valid occupational safety-, fire- and EA1 cards are considered an advantage
 • Training of a lifting supervisor, training on working at heights, training of working in tanks and confined spaces and road safety 1 training  are considered as an advantage

Languages:

 • Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

————————————

Haemme parhaillaan asiakkaallemme työmaapäällikköä Kilpilahteen. Projektin arvioitu aloitus vuoden 2020 lopussa ja arvioitu kesto on 6-8 kuukautta.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Tukea projektipäällikköä projektin tavoitteiden saavuttamisessa ja rakentamiseen liittyvissä asioissa
 • Tukea projektin rakennusvaiheen toteuttamista ja siihen liittyviä aikataulu, turvallisuus, budjetti sekä laatu asioita
 • Raportoinnin ja resurssoinnin tehtävät
 • Määräysten sekä laatuvaatimusten varmistaminen
 • Työmaan sisäisen kommunikaation varmistaminen
 • Työturvallisuuden vaatimusten mukaisen toiminnan varmistaminen

Vaatimukset:

 • Tehtävään soveltuvaa teknistä taustaa (esim. teknikko tai insinööri)
 • Kokemusta prosessilaitosten rakentamis-, suunnittelu- tai kunnossapitotehtävistä
 • Aktiivista ja työtä pelkäämätöntä asennetta
 • Hyviä johtamistaitoja
 • Kokemusta vastaavista tehtävistä
 • Hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja
 • Hyvää paineensietokykyä
 • Voimassa olevat työturvallisuus-, tulityö-, EA1- ja sähkötyöturvallisuuskortit katsotaan eduksi
 • korkealla työskentelyn, nostotyön valvojan sekä säiliö- ja suljettujen tilojen työskentelyn koulutukset sekä tieturva 1- koulutus katsotaan eduksi

Kielitaito:

 • Suomen ja englannin kielen taito

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.

Jaa