QC Supervisor/ QC-valvoja

Hae paikkaa
Alue: Kilpilahti, Finland
(julkaistu: 12.11.2020)

We are currently looking for a QC Supervisor for our client in Kilpilahti, Finland. Start of the project is in the end December 2020 and the estimated duration is 6-8 months.

Main tasks and responsibilities:

 • Responsible for organizing project quality control cooperation, inspections and control activities
 • Act as a quality expert in matters related to the prefabrication and installation of pipelines and steel structures
 • Inspection of welding instructions and method tests
 • Participation in contractor audits
 • Act as a quality engineer for project
 • Development and maintenance of quality guidelines and methods
 • Training internal, customers and contractors staff
 • Review of contractors’ project-specific quality plans

Requirements:

 • Suitable technical education background (eg. technician or engineer)
 • IWI, IWE, IWS, IWT qualification or equivalent previous experience
 • Previous work experience in design-, project-, maintenance or quality assurance or NDT as an inspector
 • Proactive and independent approach to work
 • Good IT skills

Languages:

 • Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

————————————————–

Etsimme parhaillaan QC-valvojaa asiakkaallemme Kilpilahteen. Projektin arvioitu aloitus vuoden 2020 lopussa ja arvioitu kesto on 6-8 kuukautta.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Vastata projektin QC-yhteistyön järjestämisestä, tarkastuksista ja toimenpiteiden valvonnasta
 • Toimia laadun asiantuntijana putkistojen ja teräsrakenteiden esivalmistukseen ja asennukseen liittyvissä asioissa
 • Hitsausohjeiden ja menetelmäkokeiden tarkastaminen
 • Urakoitsijoiden auditointeihin osallistuminen
 • Toimia projektien laatuinsinöörinä
 • Laatuohjeiden ja menetelmätapojen kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Oman henkilöstön, asiakkaiden ja urakoitsijoiden kouluttaminen
 • Urakoitsijoiden projektikohtaisten laatusuunnitelmien tarkastaminen

Vaatimukset:

 • Tehtävään soveltuvaa teknistä koulutusta (esim. teknikko tai insinööri)
 • IWI-, IWE-, IWS-, IWT-pätevyys tai vastaava aikaisempi kokemus
 • Aikaisempaa työkokemusta suunnittelu-, projekti- tai kunnossapito-, laadunvarmistus tai NDT- tarkastajan tehtävistä
 • Ennakoivaa ja itsenäistä otetta työhön
 • Hyviä IT taitoja

Kielivaatimukset:

 • Englannin kielen taito

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.