HSE Supervisor/ HSE valvoja

Hae paikkaa
Alue: Kilpilahti, Finland
(julkaistu: 12.11.2020)

We are currently looking for a HSE Supervisor for our client in Kilpilahti, Finland. Start of the project is in the end December 2020 and the estimated duration is 6-8 months.

Main tasks and responsibilities:

 • Occupational safety supervision on site
 • Preliminary review of the risk assessment provided by the contractors and the customer
 • Check on-site the implementation of the safety rules defined in the risk assessment    
 • On-site security inspections with contractors
 • Monitor corrective actions identified during the audit
 • Work closely with supervisors and the construction team to learn about future activities
 • Anticipate difficulties and suggest alternative ways to work
 • Management of tools, obstacles, lifts, cleanliness, material handling and transportation, etc.
 • Performs security inspections, reporting and monitoring on a regular basis
 • Participate in audits and inspections
 • Performs security inspections and monitoring on a regular basis

Requirements:

 • Technical education background (eg. technician or engineer)
 • 5 years of experience of working on construction sites and good knowledge of safety practices in the construction, oil or chemical industries
 • Previous HSE background and experience in similar positions
 • Technical experience from previous construction activities (as a team leader or supervisor)
 • Ability to write instructions and reports
 • Good communication skills
 • Good problem solving skills
 • Ability to hold HSE training on site
 • Training of a lifting supervisor and training on working at heights is considered an advantage
 • Training to work in tanks and in enclosed spaces considered as an advantage
 • The SFS 6002 qualification in electrical work is considered an advantage

Languages:

 • Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

—————————————————————-

Haemme parhaillaan asiakkaallemme HSE valvojaa Kilpilahteen. Projektin arvioitu aloitus vuoden 2020 lopussa ja arvioitu kesto on 6-8 kuukautta.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Alustava katsaus urakoitsijoiden ja asiakkaan toimittamaan riskiarviointiin
 • Tarkistaa riskinarvioinnissa määriteltyjen turvallisuussääntöjen toteutus paikan päällä
 • Turvallisuustarkastukset paikan päällä urakoitsijoiden kanssa
 • Seurata tarkastuksen aikana määritettyjä korjaavia toimia
 • Tehdä tiivistä yhteistyötä esimiesten ja rakennusryhmän kanssa saadaksesi tietoa tulevista toiminnoista 
 • Ennakoida vaikeuksia ja ehdottaa vaihtoehtoisia tapoja työskennellä
 • Työkalujen, esteiden, nostojen, siisteyden, materiaalinkäsittelyn sekä kuljetusten jne. hallinta
 • Suorittaa turvallisuustarkastukset, raportointi ja seuranta säännöllisesti
 • Osallistua auditointeihin ja tarkastuksiin
 • Työturvallisuuden valvonta työmaalla

Vaatimukset:

 • Teknistä koulutusta (esim. teknikko tai insinööri)
 • 5 vuoden kokemusta rakennus-, öljy- tai kemianteollisuuden työmailla työskentelystä ja turvallisuuskäytännöistä
 • Työsuojelun peruskoulutus katsotaan eduksi
 • Teknistä kokemusta aiemmasta rakennustoiminnasta (ryhmänjohtajana tai esimiehenä)
 • Kykyä kirjoittaa ohjeita ja raportteja
 • Hyviä kommunikaatiotaitoja
 • Hyviä ongelmanratkaisutaitoja
 • Kykyä pitää HSE koulutuksia työmaalla
 • Nostotyön valvojan ja korkealla työskentelyn koulutus katsotaan eduksi
 • Koulutusta työskennellä säiliöissä ja suljetuissa tiloissa katsotaan eduksi
 • SFS 6002 pätevyys sähkötöissä katsotaan eduksi

Kielivaatimukset:

 • Suomen ja englannin kielen taito

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.

Jaa