Electrical Supervisors/ Sähkövalvojia

Hae paikkaa
Alue: Several locations, Finland
(julkaistu: 9.03.2021)

We are currently looking for Electrical Supervisors for our clients in Finland (several upcoming projects) and for international projects. The start of the projects would be in May 2021.

Main tasks and responsibilities:

 • Carrying out supervisory responsibilities in accordance with the organization's policies and applicable laws
 • Ensuring that electrical project schedule and quality demands are met
 • Making schedules, assigning tasks, supervising and training employees
 • Ensuring the proper maintenance of equipment, compliance with electrical codes and adherence to safety regulations
 • Assisting with electrical system installation, troubleshooting and repair as needed
 • Administrative tasks and reporting as required
 • Reviewing electrical engineering drawings and referring issues requiring changes
 • Other duties as required

Requirements:

 • Degree in Electrical Engineering
 • Experience in electrical supervision
 • Experience from a supervisor position
 • Familiarity with electrical systems, tools, equipment, codes and safety procedures
 • Good IT skills
 • Ability to organize and prioritize day-to-day activities
 • Ability to interpret instructions and solve practical problems
 • Good communication skills

Languages:

 • English
 • Finnish would be a plus

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Please note that due to clients urgent need only applicants with a valid working permit can be considered.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today

———————-

Etsimme parhaillaan sähkövalvojia asiakkaallemme Suomessa ja kansainvälisesti (useita tulevia projekteja). Projektit alkavat toukokuussa 2021.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Valvontatehtävien suorittaminen organisaation käytäntöjen ja sovellettavien lakien mukaisesti
 • Varmistaa, että sähköprojektin aikataulu ja laatuvaatimukset täyttyvät
 • Aikataulujen laatiminen, tehtävien jakaminen, työntekijöiden ohjaaminen ja kouluttaminen
 • Laitteiden asianmukaisen huollon varmistaminen, sähkömääräysten ja turvallisuusmääräysten noudattaminen
 • Avustaminen sähköjärjestelmän asennuksessa, vianetsinnässä ja tarvittaessa korjauksessa
 • Hallinnolliset tehtävät ja raportointi tarpeen mukaan
 • Sähkötekniikan piirustusten tarkastelu
 • Muita vaadittavia tehtäviä

Vaatimukset:

 • Sähköinsinöörin koulutusta
 • Aikaisempaa kokemusta sähkövalvonnasta
 • Aikaisempaa Kokemusta esimiestehtävistä
 • Sähköjärjestelmien, työkalujen, laitteiden, ohjeiden ja turvallisuusmenettelyjen tuntemus
 • Hyvät IT-taidot
 • Kykyä järjestää ja priorisoida päivittäisiä tehtäviä
 • Kykyä tulkita ohjeita ja ratkaista käytännön ongelmia
 • Hyviä kommunikaatiotaitoja

Kielivaatimukset:

 • Englannin kielen taito
 • Suomen kielen taito katsotaan eduksi

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.

Jaa