Construction Supervisor/ Rakennusvalvoja

Hae paikkaa
Alue: Kilpilahti, Finland
(julkaistu: 12.11.2020)

We are currently looking for Construction Supervisors for our client in Kilpilahti, Finland. Start of the project is in the end December 2020 and the estimated duration is 6-8 months.

Main tasks and responsibilities:

 • Responsible for the implementation of civil engineering works in accordance with the schedule, cost, quality and regulatory requirements
 • Act as an expert in the construction work of the design process
 • Compile the technical contract documents and prepare the contract-specific work program, as well as definition of responsibilities and cost limits
 • Monitor compliance with licensing obligations in official matters and participate in official inspections
 • Arrangements for specific site meetings
 • Take care of site diaries and strength declarations
 • Report on progress, costs, and potential threats
 • Supervision, receiving, inspection and submission of red-drawings to the corresponding designer
 • Site completion, final reporting and warranty inspections
 • Maintenance supervision of the quality control system of construction control
 • Participate in site safety inspections and observation tours

Requirements:

 • Civil engineering education background
 • 5 years of experience in design, project or maintenance tasks
 • Training of a lifting supervisor and training on working at heights is considered an advantage
 • Training in working in tanks and confined spaces is considered an advantage
 • High pressure water training is considered an advantage
 • Good technical knowledge and skills in construction work
 • Accuracy and attention to detail
 • Good communication and teamwork skills

Languages:

 • Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

——————————————

Haemme parhaillaan asiakkaallemme rakennusvalvojia Kilpilahteen. Projektin arvioitu aloitus vuoden 2020 lopussa ja arvioitu kesto on 6-8 kuukautta.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Vastata rakennusteknisten töiden toteutuksesta aikataulu-, kustannus-, laatu ja viranomaisvaatimukset täyttäen
 • Toimia suunnitteluprosessin rakennustöiden asiantuntijana
 • Teknisten urakka-asiakirjojen kokoaminen ja työlajikohtaisen urakkaohjelman laatiminen sekä vastuu- ja kustannusrajojen määrittely
 • Valvoa viranomaisasioiden lupavelvoitteiden noudattamista ja osallistua viranomaistarkastuksiin
 • Työlajikohtaisten työmaakokousten järjestelyt
 • Huolehtia työmaapäiväkirjoista ja vahvuusilmoituksista
 • Raportoida edistymästä, kustannuksista sekä mahdollisista uhkatekijöistä
 • Punakynäpiirustusten valvonta, vastaanotto, tarkastus ja vastaavalle suunnittelijalle toimittaminen
 • Työmaan loppuunsaattaminen, loppuraportointi ja takuutarkastuksista huolehtiminen
 • Rakennusvalvonnan laatujärjestelmän revisiointiylläpito
 • Osallistua työmaan turvallisuuskatselmuksiin ja havaintokierroksiin

Vaatimukset:

 • Rakennusteknistä koulutusta (esim. rakennusmestari tai insinööri)
 • 5 vuoden kokemusta suunnittelu-, projekti- tai kunnossapitotehtävistä
 • Nostotyön valvojan ja korkealla työskentelyn koulutus katsotaan eduksi
 • Koulutus säiliöissä ja suljetuissa tiloissa työskentelystä katsotaan eduksi
 • Korkeapainevesityö koulutus katsotaan eduksi
 • Hyviä teknisiä tietoja ja taitoja rakennustöistä
 • Tarkkuutta ja kiinnität huomiota yksityiskohtiin
 • Hyviä kommunikaatio ja tiimityöskentely taitoja

Kielivaatimukset:

 • Suomen ja  Englannin kielen taito

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.

Jaa