Configuration and requirements management expert/ Kokoonpanon ja vaatimusten hallinnan asiantuntija

Hae paikkaa
Alue: Helsinki, Finland
(julkaistu: 14.09.2020)

We are currently looking for a Configuration and requirements management expert for our client in Helsinki, Finland. Start of the project is as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

 • Development, analysis, review and elaboration of documentation and processes related to I&C configuration and requirements management in a new-built NPP project..
 • Database management, including I&C requirements and PBS. Synchronization of information database with NPP level and individual I&C Systems level databases.
 • Integration and implementation of requirements and configuration management at all stages of NPP I&C life cycle up to the decommissioning phase.

Requirements:

 • Higher technical education (bachelor’s or master’s degree).
 • Experience in development of automation tools and digital instrumentation (using CAD tools); the knowledge of SPF, ENOVIA and Enterprise Architect is also desirable.
 • Experience in I&C configuration and requirements management (requirements decomposition, identification, traceability, allocation and analysis using EARS methodology).

Areas of Expertise:

 • Automation functional safety (safety engineering, IEC 61513).
 • Requirements management (the knowledge of “Requirements Engineering” by Elizabeth Hull is desirable).
 • Configuration management (ISO 10007).
 • Design / engineering processes (YVL guides, IAEA SSG-39, IAEA SSR-2/1, IEC 61513).
 • Finnish YVL Safety Guides.

Language skills:

 • English language skills
 • Russian language skills are an asset

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

————————————-

Haemme parhaillaan asiakkaallemme kokoonpanon ja vaatimusten hallinnan asiantuntijaa Helsinkiin. Projektin arvioitu aloitus on mahdollisimman pian.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Automaation- ja vaatimustenhallintaan liittyvien prosessien kehitystoiminta, analysointi ja tarkistus uuden ydinvoimalaitoksen rakennus projektissa
 • Tietokannan hallinta, mukaan lukien automaatiovaatimukset ja PBS. Tietokannan synkronointi ydinvoimaloiden ja yksittäisten automaatiojärjestelmien välillä
 • Vaatimusten ja kokoonpanon hallinnan integrointi ja toteutus

Vaatimukset:

 • Korkeaa teknistä koulutusta (kandidaatin tai maisterin tutkinto)
 • Kokemusta automaatiotyökalujen ja digitaalisten instrumentointien kehittämisestä (CAD-työkalujen avulla); myös SPF:n, ENOVIA:n ja Enterprise Architectin tuntemus on toivottavaa
 • Kokemusta automaation konfiguroinnista ja vaatimusten hallinnasta (vaatimusten tunnistaminen, jäljitettävyys, kohdentaminen ja analysointi EARS-metodologian avulla)

Osaamisalueet:

 • Automaation toiminnallinen turvallisuus (turvallisuustekniikka, IEC 61513)
 • Vaatimusten hallinta (Elizabeth Hullin vaatimustekniikan tuntemus on toivottavaa)
 • Kokoonpanon hallinta (ISO 10007)
 • Suunnittelu- / suunnitteluprosessit (YVL-ohjeet, IAEA SSG-39, IAEA SSR-2/1, IEC 61513)
 • YVL-turvallisuusohjeet

Kielivaatimukset:

 • Englannin kielen taito
 • Venäjän kielen taito katsotaan eduksi

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään. *i&c

Jaa