Commissioning Engineers/ Käyttöönottoinsinöörejä

Hae paikkaa
Alue: Several locations, Finland
(julkaistu: 9.03.2021)

We are currently looking for Commissioning Engineers for our clients in Finland (several upcoming projects) and for international projects. The start of the projects would be in May 2021.

Main tasks and responsibilities:

 • Management, coordination and follow-up in real time of the commissioning, operation and maintenance activities performed during overall test phases, in accordance with the established Phase Commissioning Programs and schedules
 • Ensure work is carried out safely and efficiently in a competent manner
 • Preparation, organization and coordination of implementation of Overall tests and Performance tests
 • Analyse together with the concerned Commissioning Branches of trouble shooting activity arising during overall test phase period for defining actions to be taken.
 • Review System Commissioning Programs and Commissioning Instructions issued by Commissioning Branches.
 • Issuance of the Phase Commissioning Reports.
 • Support various project planning and transverse coordination topics, as requested

Requirements:

 • Engineering educational background
 • Relevant technical expertise
 • Competence with pulp mill systems considered as a benefit
 • Good knowledge of process, systems and equipment
 • Skilled to write procedure, instructions
 • The ability to work well under pressure
 • Teamworking skills

Languages:

 • English
 • Finnish would be a plus

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Please note that due to clients urgent need only applicants with a valid working permit can be considered.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today

—————————————————–

Etsimme parhaillaan käyttöönottoinsinöörejä asiakkaallemme Suomessa ja kansainvälisesti (useita tulevia projekteja). Projektit alkavat toukokuussa 2021.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Testausvaiheiden aikana suoritettujen käyttöönotto-, käyttö- ja huoltotoimintojen hallinta, koordinointi ja seuranta
 • Varmistaa, että työ tehdään turvallisesti ja tehokkaasti
 • Yleistestien ja suorituskykytestien valmistelu, organisointi ja toteuttamisen koordinointi
 • Analysoida yhdessä käyttöönottoyksiköiden kanssa testausvaiheen aikana ilmeneviä ongelmia ja määrittää tarvittavat toimet
 • Tarkistaa järjestelmien käyttöönotto-ohjelmat ja käyttöönotto-ohjeet
 • Käyttöönottoraporttien laatiminen
 • Tukea projektin suunnittelua ja koordinointia

Vaatimukset:

 • Tehtävään soveltuvaa insinöörin tutkintoa
 • Asiaankuuluvaa teknistä asiantuntemusta
 • Osaamista sellutehdasjärjestelmien kanssa katsotaan eduksi
 • Hyvää prosessien, järjestelmien ja laitteiden tuntemusta
 • Kykyä ja taitoa kirjoittaa menettelytapoja ja ohjeita
 • Kyky toimia hyvin paineen alla
 • Tiimityöskentelytaitoja

Kielivaatimukset:

 • Englannin kielen taito
 • Suomen kielen taito katsotaan eduksi

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.