Aikatauluttaja/ Planner

Hae paikkaa
Alue: Finland
(julkaistu: 27.05.2021)

Haemme parhaillaan asiakkaallemme pitkäaikaiseen projektiin aikatauluttajaa Olkiluotoon. Projektin arvioitu aloitus on mahdollisimman pian.

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Johtaa suunnitteluprosessia ja koota aikatauluja
 • Projektin aikataulun kehittämisen ja hallinta sekä raportointi projektin etenemisestä
 • Laskea projektin etenemistä ja ennakoida projektin tulevaisuutta
 • Kommunikoit aikataulun tilaa ja toimitat analyysejä projektijohdolle; päivität tulevien töiden aikataulua tarvittaessa
 • Aktiivinen yhteistyö projektiryhmän, asiaankuuluvien asiakasedustajien ja muiden sidosryhmien kanssa

Vaatimukset:

 • Insinöörin tai vastaava koulutusta
 • Kokemusta rakennusteollisuudesta
 • Kokemusta voimalaitoksilla työskentelystä
 • Kokemusta projektinhallinnasta ja suunnittelusta teollisuuden investointiprojekteissa (suunnittelu, hankinta ja työmaatoiminta)
 • Erinomaista kykyä tunnistaa projektin pullonkaulat projektin aikataulun mukaisesti ja neuvoa projektiryhmää
 • Erinomaiset johtamis-, viestintä ja ihmissuhdetaidot
 • Vahvat itsejohtamistaitot ja aktiivinen asenne
 • MS Project aikataulutustyökalun tuntemus on pakollista tähän tehtävään
 • Kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

Kielivaatimukset:

 • Suomen ja englannin kielen taito

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

———————————

We are currently looking for a Planner for our client's long term project in Olkiluoto, Finland. The start will be as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

 • Leads and facilitates the planning process, compiles basis of schedule
 • Sets up the project schedule development and control as well as progress reporting in all types of projects independently
 • Calculates the project progress, forecasts the future
 • Communicates the schedule status and provides the analysis to project management; updates the schedule for future works when necessary
 • Actively engages with Project Team and relevant customer representatives as well as other stakeholders

Requirements:

 • Degree in Engineering or similar education
 • Previous experience of similar tasks
 • Experience of working on Power Plants
 • Experience in project control and planning in industrial investment projects (engineering, procurement and site operations)
 • Excellent ability to identify bottle necks on the project looking at the schedule and advise the project team accordingly
 • Excellent leadership, communication and inter-personal skills
 • Strong self-leadership skills, proactive and persistent attitude, hands-on mentality and desire to further develop in your role and grow within the team
 • Working knowledge of MS Project is mandatory for this position

Language skills:

 • Finnish and English skills required

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

Jaa