Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko toi voimakasta kasvua liikevaihtoon ja vahvan käänteen kannattavuuteen

Vuonna 2020 teimme voimakkaan kasvun liikevaihtoon ja vahvan käänteen kannattavuuteen. Uusien omistajien myötä kevään aikana päivitimme strategista tavoitettamme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana.

 

 

Vuosi alkoi positiivisissa merkeissä. Vuoden 2019 lopulla olimme onnistuneet tehostamaan toimintaamme ja sen tulokset alkoivat näkyä jo vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla muun muassa kannattavuuden parantumisena. Odotustemme mukaisesti kannattavuus jatkoi parantumistaan vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla, mihin vaikutti etenkin alkuvuoden kotimaan Projektit-liiketoiminnan erityisen hyvä tuloskehitys. Katsauskauden käyttökatteemme nousi 1,1 miljoonaan euroon, ja kasvu oli merkittävä vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Myös liikevaihto kasvoi merkittävästi. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kohosi 31 miljoonaan euroon, jossa kasvua oli lähes 20 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Olemme saaneet korjattua aiemmin liiketoimintamme tulosta rasittaneiden kannattavuushaasteidemme lähteitä ja tällä hetkellä kannattavuus on oikeansuuntaisilla urilla. Vahvasta tuloskäänteestä johtuen, nostimme 15.6.2020 kuluvan vuoden käyttökatearviota 2,5-3,5 miljoonaan euroon.

Helmikuussa Enersensen omistajapohjassa tapahtui merkittävä muutos, kun yhtiömme operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva sijoittajaryhmä ostivat noin 49,9 prosenttia Enersensen osakekannasta, ja MBÅ Investistä tuli Enersensen uusi pääomistaja. Yhtiön laajempi omistuspohja on erittäin positiivinen tekijä Enersensen tulevaisuuden kannalta. Operatiivinen johto on sitoutunut johtamaan yhtiötämme eteenpäin kohti strategisia kasvutavoitteitamme.

Alkukeväällä koronapandemia koetteli koko maailmaa hyvin rankasti ja sen vaikutukset jatkuvat edelleen. Kansainvälisissä liiketoiminnoissamme pandemian vaikutus näkyi merkittävästi. Kevään aikana työt Ranskassa ja Saksassa pysähtyivät lähes kokonaan. Enersensen joustavan toimintamallin ansiosta maakohtaisten organisaatioiden alasajot saatiin toteutettua tehokkaasti. Alasajojen vaikutus näkyy kansainvälisten toimintojen liikevaihdon pienenemisenä ja sitä kautta myös kannattavuudessa, mutta niillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kokonaisuuteen. Enersensen työt ulkomailla ovat pääasiassa projektiluontoisia, joten projektien kokonaisliikevaihtoon ja kannattavuuteen koronasta syntynyt tauko ei aiheuta merkittävää muutosta. Sen sijaan tauko vaikuttaa pitkittämällä projektien kestoa.

Liiketoiminnoistamme Henkilöstöpalvelut kärsii eniten koronan vaikutuksesta niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta. Toukokuun markkinatilastoissa on kuitenkin nähtävissä virkistymistä, ja loppuvuoden toteumaa seurataan tarkasti ja siihen reagoidaan tarpeen mukaan. Laajentamalla toimintaamme kausityövoiman toimittamiseen marja- ja maatiloille, olemme pystyneet osittain paikkaamaan Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnan ydinliiketoiminnoista vajaaksi jäänyttä liikevaihtoa.

Koronapandemiasta huolimatta liiketoimintamme onnistuttiin pitämään käynnissä ilman oman henkilöstön lomautus- tai irtisanomistoimenpiteitä.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme yrityskaupasta, jossa yhtiömme osti Empower Oyj:n koko osakekannan. Toteutunut yrityskauppa tukee tavoitteitamme, vahvistaa asemaamme päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana ja laajentaa maantieteellistä jalanjälkeämme Baltian maissa. Enersensen tavoitteena on merkittävä panostus päästöttömän energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin sekä digitalisaatioon liittyviin projekteihin.

Yrityskauppa kasvattaa yhtiömme resursseja ja osaamista meille strategisesti tärkeillä toimialoilla sekä konsernin liikevaihtoa. Seuraava askel on yrityskulttuuriemme yhdistäminen ja synergiaetujen toteuttaminen, joiden ennakoidaan toteutuvan vaiheittain vuoden 2021 aikana. Kehityspotentiaalin arvioidaan olevan vuositasolla 4-7 miljoonaa euroa.

Me Enersensellä olemme aina haastaneet perinteisiä toimintamalleja luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja. Nyt yrityskaupan myötä syntynyt uusi Enersense toimii teollisuussektorilla entistä vahvempana ja innovatiivisempana suunnannäyttäjänä palvellen pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj