Toimitusjohtajan katsaus

Vahva alkuvuosi energiamurroksen ytimessä - kannattavuus kehittyi tuntuvasti

Vuosi 2021 on lähtenyt vahvasti liikkeelle. Kiinnostus tekemistämme kohtaan on ollut suurta ja markkinanäkymä on erittäin positiivinen. Kasvua tilauskannassa on tapahtunut vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noin 9 prosenttia. Myös kannattavuutemme kehittyi erinomaisesti ja käyttökatteemme oli 1,4 miljoonaa euroa.

Vuosi 2021 on lähtenyt yhtiöllämme vahvasti liikkeelle. Kiinnostus päästöttömiä energiaratkaisuja ja laaja-alaista tekemistämme kohtaan on ollut suurta ja markkinanäkymä on erittäin positiivinen. Tilauskantamme oli vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 319 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2020 lopussa oli 292 miljoonaa euroa. Kasvua tilauskannassa on tapahtunut vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noin 9 prosenttia.

Näemme jokapäiväisessä tekemisessämme, että energiamurros on jo todellisuutta ja kiinnostus ympäristöystävällisiin ratkaisuihin kasvaa koko ajan meillä ja maailmalla. Olemme vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme syvällä energiamurroksen parissa. Esimerkiksi tuulipuistohankkeet ja sähköautojen latausinfraan panostaminen ovat konkreettisia esimerkkejä energiamurroksen etenemisestä ja meidän roolistamme muutoksen luotettavana mahdollistajana.

Puhtaan sähkön tarve kasvaa kovaa vauhtia. Energiansiirtoon, sähköasemiin ja energiavarastoihin investoidaan nyt tuntuvasti. Näissä hankkeissa meillä on vahva jalansija.

Myös energiatehokkuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kehittyneet digitaaliset ratkaisut teollisuuden tarpeisiin sekä asiantuntevat huolto- ja ylläpitopalvelut ovat tehneet meistä pitkäaikaisen ja halutun kumppanin tässäkin toiminnassa.

Perinteisesti vuoden ensimmäinen kvartaali on meille sääolosuhteista johtuen haasteellinen. Nyt liikevaihtomme nousi 52,4 miljoonaan euroon. Myös kannattavuutemme kehittyi erinomaisesti ja käyttökatteemme oli 1,4 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökatteemme nousi katsauskaudella 1,7 miljoonaan euroon. Kaikki tämä vahvistaa sitä, että olemme tehneet toiminnassamme paljon oikeita asioita.

Olemme jatkaneet alkuvuodesta Enersensen ja Empowerin viimekesäisen yhdistymisen jälkeistä integraatiotyötä ja yhtiön uuden strategian jalkauttamista. Tässä olemme edenneet suunnitelmien mukaisesti ja työ jatkuu monin eri hankkein läpi kuluvan vuoden.

Strategiamme mukaisena tavoitteena on nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden osuus liikevaihdostamme vuoteen 2025 mennessä 75 prosenttiin (noin 50 % vuonna 2020). Olemme jo vahvasti mukana muun muassa tuuli-, aurinko- ja ydinvoimahankkeissa, ja tavoitteemme on päästä mukaan myös uusiin energiateknologiahankkeisiin. Kartoitamme myös aktiivisesti vetyhankkeita ja olemme mukana esimerkiksi vetytaloutta edistävässä European Clean Hydrogen Alliancessa, jonka tavoitteena on vauhdittaa teollisuuden siirtymää puhtaan vedyn tuotantoon ja käyttöön.

Kasvu- ja kehittämistavoitteidemme saavuttamiseksi saimme keväällä merkittävästi lisää uskottavuutta ja jatkuvuutta uuden omistajan myötä. Enersense keräsi suunnatulla osakeannilla 15 miljoonaa euroa ja sai Nidoco AB:stä tuekseen merkittävän ja pitkäjänteisen osakkeenomistajan, jonka myötä pystymme kehittämään toimintaamme jatkossa entistä paremmin. Tiedotimme 4.5. saaneemme päätökseen neuvottelut toimintamme jälleenrahoituksesta. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet uusia kumppaneita tukemaan toimintamme kehitystä ja kasvua. Olemme myös jatkaneet aiemmin ilmoittamamme mukaisesti pörssin päälistasiirtovalmisteluita. Pörssilistavalmiuksien rakentaminen on edennyt hyvin ja aikataulun mukaisesti.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj