Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 jää Enersensen historiaan erityisen merkittävänä – erinomaista onnistumista liiketoiminnassa

Vuosi 2020 jää päästöttömiä energiaratkaisuja toteuttavan Enersensen historiaan erityisen merkittävänä vuotena. Useiden toimenpiteiden seurauksena Enersensen osake oli koko Nasdaq First North Helsinki -listan kovin nousija, yhteensä +366 prosenttia.

 

 

Uuden strategian mukaisesti tavoittelemme roolimme kasvattamista ja asiakkuuksien lisäämistä erityisesti uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoima, sekä uusiin energiateknologioihin tehtävissä investoinneissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on muun muassa vety. Myös jo vakiintuneiden vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten ydinvoima, olemme vahvasti mukana.

Vuonna 2020 liikevaihtomme kohosi 144,5 miljoonaan euroon kasvaen vuoteen 2019 verrattuna noin 86 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 käyttökate nousi 7,2 miljoonaan euroon parantuen lähes 8 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2019. Kannattavuus on parantunut toimintojen tehostamisen sekä projektikannan tervehtymisen johdosta ja kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 oikaistu käyttökatteemme, jossa on huomioitu Enersensen ja Empowerin integroitumisesta aiheutuneet kulut, oli 8,9 miljoonaa euroa.

Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme murroskauden suunnannäyttäjänä. Yhtiömme palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä, ja olemme päästöttömien energiaratkaisujen ja menestyksen mahdollistaja. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa.

Vuoden 2020 alussa Enersense International Oyj:n omistajapohjaan tuli merkittävä muutos, kun operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva AktiiviOmistajat-niminen sijoittajaryhmä hankki noin 49,9 prosenttia yhtiön osakekannasta. Tämän järjestelyn myötä Enersense alkoi rakentamaan uutta strategiaansa.

Kesällä Enersense tiedotti ostavansa Empowerin ja 31.7.2020 yhtiö tiedotti saattaneensa yrityskaupan päätökseen. Tämä kasvatti yhtiön liikevaihtoa merkittävästi vuonna 2020. Se myös mahdollisti First North -listauksen yhteydessä tavoitteeksi asetetun 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitteen täyttymisen.

Annoimme tulosohjeistuksen ensi kertaa 2020 keväällä tilinpäätöksen yhteydessä ja nostimme sitä vuoden aikana kolmeen kertaan. Tämä kertoo erinomaisesta onnistumisestamme liiketoiminnassa.

Maantieteellisesti seuraavan viiden vuoden aikana aiomme panostaa kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistä vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

Kokonaistyövoiman määrässä saavutimme vuoden 2020 aikana kaikkien aikojen ennätystason, noin 2400 henkilöä. Kansainvälistymisen myötä asiakashankkeet ovat siirtyneet enemmän ulkomaisiin kohteisiin, jolloin myös Suomen ulkopuolella työtä tekevien henkilöiden osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 aikana. Osana Empower-yritysjärjestelyä henkilömäärä Suomen rajojen ulkopuolella kasvoi noin 300 hengellä. Ulkomaan projekteissa odotamme kasvun jatkuvan edelleen.

Osana yhtiön kasvutarinaa aloitimme selvitystyön koskien yhtiön mahdollista siirtymistä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj