Strategia

Enersensen strategiana on olla keskeisesti mukana toteuttamassa yhteiskunnan energiamurrosta kannattavalla liiketoiminnalla

Enersensen strategia tukee meneillään olevaa yhteiskunnan energiamurrosta, jossa energian tuotanto siirtyy vahvemmin kohti uusiutuvia energialähteitä ja jossa loppukäyttäjät ovat entistä valveutuneempia energian tuotannon vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan.

“Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme murroskauden suunnannäyttäjänä. Yhtiömme palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä, ja olemme päästöttömien energiaratkaisujen ja menestyksen mahdollistaja. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa”.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja

Enersensen strategisena tavoitteena on nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden tuomaa osuutta liikevaihdosta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 kyseisten hankkeiden osuus liikevaihdosta on noin 50 prosenttia.

Yhtiö tavoittelee roolinsa kasvattamista jo vakiintuneiden vähäpäästöisten ja päästöttömien energiahankkeiden asiakkuuksien osalta, kuten ydinvoima, ja erityisesti lisäämään asiakkuuksia uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoima, sekä uusiin energiateknologioihin, kuten vety, tehtävistä investoinneista. Maantieteellisesti seuraavan viiden vuoden aikana yhtiö aikoo panostaa kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistään vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

“Enersensen menestys ja työn laatu pohjautuvat vuosien varrella hankittuun eri toimialojen erityisosaamiseen. Varmistamme koko yhteiskunnan keskeisten toimintojen – sähköverkkojen, tietoliikenneyhteyksien ja teollisuuden palveluiden – kestävän ja luotettavan toiminnan nyt ja huomenna”, Holopainen sanoo.

Enersensen kannattavan liiketoiminnan ytimessä on osaava henkilöstö ja jatkuvat kehitysmahdollisuudet. Yhteiskunnan energiamurros edellyttää vahvaa osallistumista erilaisiin tuotekehitys- ja innovaatiohankkeisiin.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin kannattavuus, EBITDA vuoteen 2025 mennessä.