Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistaja voi pyytää lisäämään yhtiökokouksen esityslistalle käsiteltäviä asioita, mikäli ne kuuluvat yhtiökokouksen päätösvaltaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määräajan puitteissa. Yhtiökokoukseen kutsutaan Yhtiön verkkosivuilla julkaistavalla kutsulla.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous:

  • Päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
  • Päättää toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  • Päättyy vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • Valitsee hallituksen jäsenet; sekä
  • Valitsee KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.