Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Lisäksi johtoryhmä valmistelee hallitukselle esitettäväksi seuraavan vuoden budjetin, raportit ja muun tarpeellisen materiaalin.

Johtoryhmä muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omilla vastuualueillaan.

Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Jussi Holopainen

Toimitusjohtaja 1.1.2013 alkaen.

S. 1977

OSAKEOMISTUS: suoraan 164 500 osaketta ja välillisesti 2 753 072 osaketta lähipiiriyhteisön MBÅ Invest Oy kautta

KOULUTUS: Tradenomi, talous ja hallinto

MBÅ Invest Oy, hallituksen jäsen
Suomi Teline Oy, hallituksen jäsen
KT-Shelter Oy, hallituksen puheenjohtaja
Yrittäjien Voima Oy, hallituksen puheenjohtaja
Nakkila Works Oy, hallituksen jäsen
Finnuclear ry, hallituksen jäsen

Jussi on toiminut Enersense International Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2013 asti. Sitä ennen hän on toiminut Enersensellä myyntijohtajana ja varatoimitusjohtajana. Häneltä löytyy vuosien kokemus liiketoiminnan johtamisesta Suomessa sekä kansainvälisissä ympäristöissä.

Risto Takkala

Talousjohtaja 9.9.2019 alkaen.

S. 1965

OSAKEOMISTUS: välillisesti 2 753 072 osaketta lähipiiriyhteisön (yhtenevät taloudelliset edut) MBÅ Invest Oy kautta

KOULUTUS: Kauppatieteiden maisteri

Ristolla on pitkä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta liiketoimintayksikkö-, toimiala- ja konsernitasolla. Hän on toiminut talousjohtajana teollisuusalan, teollisuuden palveluiden ja myös SaaS-yhtiöiden palveluksessa. Taloushallinnon lisäksi hän on uransa eri vaiheissa vastannut strategiasuunnittelusta, riskienhallinnasta sekä tietojärjestelmistä.

Jaakko Leivo

Liiketoimintajohtaja Smart Industry 14.8.2020 alkaen.

S. 1981

OSAKEOMISTUS: suoraan 2 442 osaketta ja välillisesti 2 753 072 osaketta lähipiiriyhteisön (yhtenevät taloudelliset edut) MBÅ Invest Oy kautta

KOULUTUS: Insinööri, sähkövoima- ja automaatio

Jaakolla on kattava ja monipuolinen kokemus teräsrakenteiden ja pintäkäsittelytöiden tuotannon eri vaiheista. Jaakko toimi yli kymmenen vuotta Technip Offshore Finlandilla vastaten niin pienempien kuin suurempienkin osakokonaisuuksien tuotannosta aina koko tuotannon johtotason tehtäviin asti. Enersensellä Jaakko on toiminut ensin Enersense Works Oy:n operatiivisena johtajana ja sittemmin Enersense Works Oy:n sekä Enersense Painting Oy:n toimitusjohtajana.

Johanna Nurkkala

Lakiasianjohtaja 14.8.2020 alkaen.

S. 1987

OSAKEOMISTUS: 0

KOULUTUS: Oikeustieteen maisteri

Johanna on toiminut Enersensen lakiasiainjohtajana elokuusta 2020 lähtien. Johannalla on laaja ja monipuolinen työkokemus yritysjuridiikan eri osa-alueilta. Ennen nykyistä tehtäväänsä Johanna työskenteli Empower-konsernin lakiasiainjohtajana sekä asianajotehtävissä Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ssä. Johanna on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta ja opiskellut sopimus- ja yhtiöoikeutta myös Sheffieldin yliopistossa Iso-Britanniassa.

Maija Kaski

HR-johtaja 14.8.2020 alkaen.

S. 1967

OSAKEOMISTUS: 0

KOULUTUS: Kasvatustieteen maisteri

Maija on vahvan työkokemuksen omaava HR-ammattilainen. Hänelle on kertynyt kahdenkymmenen vuoden kokemus henkilöstöhallinnon prosesseista sekä niiden johtamisesta kansainvälisissä ympäristöissä, sillä hän on toiminut mm. Martelan ja Talvivaaran henkilöstöjohtajana sekä vastuullisissa HR:n johtotehtävissä Nokiassa sekä Elcoteqissa. Empowerissa ja nykyisessä tehtävässään Enersensessä Maija vastaa koko konsernin henkilöstötoiminnoista.

Juha Silvola

Liiketoimintajohtaja Power 14.8.2020 alkaen.

S. 1972

OSAKEOMISTUS: 12 210

KOULUTUS: Diplomi-insinööri, konetekniikka

Juha on johtanut Power- liiketoimintaa maaliskuusta 2019 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Empower PN Oy:ssä operatiivisena johtajana ja toimialajohtajana. Lisäksi Juhalla on kokemusta toimitusjohtajan tehtävistä Suomen Maastorakentajat Oy:ssä ja hän on toiminut johtajana markkinoinnissa, tuotekehityksessä ja tuotannon kehityksessä Polar Electro Oy:ssä. Juhalla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja kannattavuuden parantamisesta.

Anna Lindén

Liiketoimintajohtaja Connectivity 14.8.2020 alkaen.

S. 1973

OSAKEOMISTUS: 0

KOULUTUS: Valtiotieteen maisteri

Innofactor Oyj, hallituksen puheenjohtaja

Annalla on laaja kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja teknologiasta, muutosjohtamisesta sekä tuloksekkaasta resursoinnista. Hänellä on pitkä työkokemus Nokialta, jossa hän toimi monissa johtotehtävissä kansainvälisten liiketoimintayksiköiden johtoryhmissä, viimeisimpänä Mobile Networks -liiketoimintaryhmän COO:na. Hänellä on myös kokemusta listatun yhtiön hallitustyöstä, toimittuaan ensin hallituksen jäsenenä Innofactor Oyj:ssa, ja nyt hallituksen puheenjohtajana.

Margus Veensalu

Liiketoimintajohtaja International Operations 14.8.2020 alkaen.

S. 1968

OSAKEOMISTUS: 610

KOULUTUS: Insinööri, konetekniikka; Tradenomi

Uransa alussa Margus toimi useissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Viron Yksityistämistoimistossa. Viimeiset 23 vuotta hän on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa johtotehtävissä Empowerilla. Hänen lyhyemmän aikavälin työ- ja yrittäjyyskokemuksensa liittyvät Viron rautateihin sekä sairaanhoito- ja matkailualoihin.

Tommi Manninen

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 1.2.2021 alkaen.

S. 1971

OSAKEOMISTUS: 1 221

KOULUTUS: Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tommilla on laaja media- ja viestintäalan kokemus. Enersenseen Tommi siirtyi viestintätoimisto Kreabista, jossa hän toimi viisi vuotta sisältöjohtajana asiakkainaan useita merkittäviä suomalaisyrityksiä mm. energia- ja tietoliikennealalta. Ennen viestintäalalle siirtymistä Tommi työskenteli toimittajana ja tuottajana 23 vuotta mm. MTV:n uutis- ja ajankohtaistoimituksessa, Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa. Tommin vastuualueisiin kuuluvat viestintä, markkinointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.