Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata Yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.

Hallituksen päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä, joka on julkaistu myös Yhtiön verkkosivuilla.

Hallituksen päätehtävät

 • Huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • Kutsuu koolle yhtiökokouksen
 • Ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa
 • Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan
 • Hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja etuudet
 • Hyväksyy konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkitsemisestaan
 • Hyväksyy Yhtiön riskienhallinnan periaatteet
 • Vahvistaa Yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
 • Hyväksyy budjetin
 • Päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista. Hallituksen työjärjestyksen mukaan 8-10 kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Hallituksen jäsenet

Markku Kankaala

Hallituksen puheenjohtaja

Yrittäjä, hallitusammattilainen
Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus: suoraan 1 200 osaketta ja välillisesti 2 753 072 osaketta vaikutusvaltayhteisön MBÅ Invest Oy kautta

Koulutus: Kone- ja metallitekniikan insinööri

Perheyhtiö PM Ruukki Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
MBÅ Invest Oy: hallituksen puheenjohtaja
Pörssiyhtiö Afarak Group Oyj (ent. Ruukki Group): perustaja ja pitkäaikainen (24 v.) hallituksen jäsen 17.3.2017 saakka.

Markku on pohjois-pohjalainen yrittäjä ja vaikuttaja. Hän on ollut mukana noin 50 yrityksen hallituksessa.

Kalervo Rötsä

Specialist Counsel, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Koulutus: Varatuomari, Diplôme d’Études Approfondies, Diplôme Supérieur de l’Université, Oikeustieteen kandidaatti

Kalervo on erikoistunut EU- ja kilpailuoikeuteen sekä kansainvälisiin sopimuksiin ja transaktioihin. Hänellä on laaja ja monipuolinen työkokemus juristin tehtävistä mm. Euroopan komission kilpailun pääosastolla sekä asianajotoimistoissa Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Petri Suokas

Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus: välillisesti 2 753 072 osaketta vaikutusvaltayhteisön MBÅ Invest Oy kautta ja 240 860 osaketta määräysvaltayhteisön Siementila Suokas Oy kautta

Koulutus: Ammattikoulu, rakennusalan ammattitutkinto

Suotuuli Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Siementila Suokas Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Tilasiemen Oy: osakkeenomistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja
MBÅ Invest Oy: hallituksen jäsen

Yrittäjä Petri Suokas on rakentanut ensimmäisenä yksityishenkilönä oman teollisuusmittakaavan kokoisen tuulivoimalan Suomeen. Hänellä on kokemusta tuulivoimala-alueiden luvituksesta ja niiden rakentamisesta. Tilasiemen Oy:n hallituksessa hän on istunut vuodesta 2007, jonka aikana yhtiö on noussut markkinaosuudeltaan Suomen suurimmaksi viljan- ja nurmisiementen myyjäksi. Siementila Suokas Oy on hänen omistamansa maatilaosakeyhtiö, joka tuottaa yli 700 hehtaarin alalla viljan, nurmen ja palkokasvien siemeniä.

Herkko Plit

Toimitusjohtaja, Baltic Connector Oy

Koulutus: DI, teknillinen fysiikka

Herkko on Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on visionäärinen ote energia-asioihin, ja hän on ollut avainvaikuttaja avoimen kaasumarkkinan luomisessa sekä keskeisessä roolissa Baltic Connector -yhtiön perustamisessa. Hänellä on vankka ja monitahoinen kansainvälinen kokemus energia-alasta, monimutkaisten megaprojektien johtamisesta sekä yritysjohdosta. Herkko on toiminut johtotehtävisssä yhtiöissä, kuten TVO ja Fortum, ja hallitsee hyvin julkisen hallinnon sekä poliittisen kentän työskenneltyään myös työ- ja elinkeinoministeriössä ja EU-komissiossa.

Päivi Jokinen

Kansainvälinen B2B-liiketoiminnan ammattilainen

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Pörssiyhtiö InCap Oyj:n hallituksen jäsen Puheenjohtaja naisjohtajajärjestö European Women on Boards Brysselissä Board Professionals Finlandin hallituksen jäsen Advisory Council jäsen BoCap Group

Päivi on tehnyt uransa kansainvälisissä teollisuusyrityksissä ja konsulttitaloissa, viimeksi liiketoimintajohtajana Stora Enson kuluttajapakkausbisneksessä. Hänen erityisosaamistaan ovat markkinointi, myynti, strateginen suunnittelu, innovaatiokulttuurit ja viestintä. Päivillä on laaja kansainvälinen kokemus ja monipuolinen kielitaito useiden ulkomaankomennusten ansiosta.

Sari Helander

Partner, Greenstep Oy

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen LähtiTapiola Vahinkovakuutus, hallintoneuvoston jäsen

Sari on Greenstep Oy:n partner. Greenstep on voimakkaasti kasvava suomalainen perheyritys, joka tarjoaa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluita laajasti. Sarilla on monipuolinen ja pitkä tausta vaativista talous- ja liiketoimintajohdon tehtävistä kansainvälisissä yrityksissä. Hän toimi Posti-konsernin CFOna useita vuosia ja sitä ennen erilaisissa talousjohdon rooleissa Nokia-konsernissa. Sarilla on kokemusta useamman yhtiön hallitustehtävistä.

Toimitusjohtaja

Jussi Holopainen

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

 • Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen määrittelemän strategian mukaisesti
 • Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely hallitukselle
 • Hallituksen tekemien päätösten toimeenpano
 • Muut osakeyhtiölaissa määritellyt tehtävät