Hallinnointi

Enersensen hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin ottaen huomioon First North -markkinapaikan vaatimukset ja mahdolliset poikkeukset.

Koodi on julkisesti saatavilla verkko-osoitteessa www.cgfinland.fi.

 

Hallintoelimet

Enersensen ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus vastaa Enersensen strategiasta sekä Yhtiön liiketoiminnan valvonnasta. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa Yhtiön liiketoiminnan johtamisesta sekä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta.