Avainluvut

Keskeiset tunnusluvut201820192020
Liikevaihto (1000 EUR)47 35558 057144 454
Käyttökate (1000 EUR)-1 297-7837 190
Käyttökate % -2,7-1,35,0
Liikevoitto-1 673 -1 897 1 569
Liikevoitto% -3,5 -3,3 1,1
Kauden tulos (1000 EUR)-1 937 -2 133 -110
Oikaistu tulos *-1 236 -2 133 -
Omavaraisuusaste %46,3 32,3 14,5
Nettovelkaantumisaste %-5,3 36,810,6
Oman pääoman tuotto %-32,7 -27,7 -1,1
Osakkeiden lukumäärä5 947 729 5 947 729 9 547 729
Osakekohtainen tulos EUR -0,24** -0,36 -0,01
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 727 8842 101

*) Vuodelta 2018 Enersense International 0yj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu rahoituskuluihin kirjatut listautumiskulut (701 t€), joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.
**) Vertailuvuoden laskennassa on käytetty osakeantioikaistua osakkeiden lukumäärää kauden aikana sekä eliminoitu kertaluonteiset kulut 701 t€.

Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettu. Vuosipuoliskojen tilinpäätöksiä ei ole tilintarkastettu.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain20192020
Smart Industry32 639 64 571
Power 0 18 916
Connectivity023 419
Staff leasing18 99013 800
International Operations6 42923 748
Liikevaihdon erittely kohdealueen mukaan20182019 2020
Kotimaiset44 090 42 516 111 671
Kansainväliset3 26515 54132 783