Avainluvut

Keskeiset tunnusluvut201820191-6 / 2020
Liikevaihto (1000 EUR)47 35558 05731 238
Käyttökate (1000 EUR)-1 297-7831 089
Käyttökate % -2,7-1,33,5
Liikevoitto-1 673 -1 897 547
Liikevoitto% -3,5 -3,3 1,8
Kauden tulos (1000 EUR)-1 937 -2 133 244
Oikaistu tulos *-1 236 -2 133 -
Omavaraisuusaste %46,3 32,3 27,1
Nettovelkaantumisaste %-5,3 36,828,1
Oman pääoman tuotto %-32,7 -27,7 3,6
Osakkeiden lukumäärä5 947 729 5 947 729 5 947 729
Osakekohtainen tulos EUR -0,24** -0,36 0,04
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 727 884817

*) Vuodelta 2018 Enersense International 0yj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu rahoituskuluihin kirjatut listautumiskulut (701 t€), joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.
**) Vertailuvuoden laskennassa on käytetty osakeantioikaistua osakkeiden lukumäärää kauden aikana sekä eliminoitu kertaluonteiset kulut 701 t€.

Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettu. Vuosipuoliskojen tilinpäätöksiä ei ole tilintarkastettu.

Liikevaihdon liiketoiminta-alueittain20182019
Resurssit37 128 45 342
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut 1 015 726
Suunnittelu ja tuotanto9 21211 989
Liikevaihdon erittely kohdealueen mukaan20182019 1-6 / 2020
Kotimaiset44 090 42 516 25 885
Kansainväliset3 26515 5415 353