Enersense - päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja

Enersense International sijoittajalle

Vuosi 2020 jää Enersensen historiaan erityisen merkittävänä – erinomaista onnistumista liiketoiminnassa

Lue Tilinpäätöstiedote

Enersense - päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja

Missio

Olemme keskeisesti mukana toteuttamassa energiamurrosta kannattavalla liiketoiminnalla.

Visio

Olemme merkittävä päästöttömän yhteiskunnan toteuttaja.

Lisäarvo asiakkaillemme

Enersense on vahvasti mukana mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa ja toimimme murroskauden suunnannäyttäjänä. Yhtiömme palvelee pohjoismaisia ja kansainvälisiä teollisuus-, energia- ja tietoliikennealan yhtiöitä, ja olemme päästöttömien energiaratkaisujen ja menestyksen mahdollistaja. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ensisijainen ja monipuolinen kumppani energia-alan murroksessa.

Pääasialliset asiakastoimialat

Teollisuus, energia ja tietoliikenne

Enersense sijoittajalle - Hallinnointi

Liiketoiminta-alueet

Empower-yrityskaupan myötä muodostunut päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense vastaa muuttuvan yhteiskunnan energia-, rakennus- ja tietoliikennetarpeisiin ja -haasteisiin palvellen asiakkaitaan entistä laajemmalla palvelukokonaisuudella.

Palvelukokonaisuus on jaettu viiteen eri raportoitavaan liiketoiminta-alueeseen: Power, Smart Industry, Connectivity, Staff Leasing ja International Operations.

Voimansiirtoverkkojen, sähköasemien ja tuulivoimapuistojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito
Liiketoiminta-alue

Power

Power-liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan toteuttamaan energiamurrosta energiasektorin koko elinkaaren kattavilla palveluilla. Näihin kuuluvat voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Lisäksi liiketoiminta toimittaa ratkaisuja sähköisen liikenteen latausjärjestelmiin sekä sähkön varastointiin.

Lue lisää
Tuotantolaitosten käyttövarmuuden parantamista ja kunnossapidon tehostamista
Liiketoiminta-alue

Smart Industry

Smart Industry -liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Yhtiö kehittää digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen ja vastaa pitkäaikaisten asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta. Enersensen Projektit-liiketoiminta, joka keskittyy tuottamaan resurssi- ja urakointipalveluita sekä alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin, yhdistetään osaksi Smart Industry -liiketoimintakokonaisuutta.

Lue lisää
Enersense Connectivity mobiiliverkon ja kiinteän verkon palvelut
Liiketoiminta-alue

Connectivity

Connectivity-liiketoiminnassa yhtiö auttaa asiakkaitaan toimittamaan mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluita sekä varmistamaan niiden toimivuuden. Yhtiö on mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja vastaa kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Lue lisää
Monipuoliset ja joustavat henkilöstöratkaisut kotimaan teollisuudelle ja rakentamisen eri henkilöstötarpeisiin
Liiketoiminta-alue

Staff Leasing

Staff Leasing -liiketoiminta tuottaa monipuolisia ja joustavia henkilöstöratkaisuja kotimaisiin teollisuuden ja rakentamisen henkilöstötarpeisiin.

Lue lisää
Enersensen kansainväliset toiminnot Baltian maissa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa
Liiketoiminta-alue

International Operations

International Operations -liiketoiminta kattaa Enersensen kansainväliset toiminnot Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa sekä Empower-yrityskaupan myötä tulleen Baltian liiketoiminnan.

Lue lisää